Název: Některé formy trestné součinnosti
Další názvy: Certain forms of criminal cooperation
Autoři: Holíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4162
Klíčová slova: trestná součinnost;účastenství;podněcování k trestnému činu;schvalování trestného činu;nadržování;nepřekažení trestného činu;neoznámení trestného činu
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal cooperation;participation;incitement to crime;approving a crime;favoritism;failure to stop crime;failure to report crime
Abstrakt: Práce je zaměřena na některé formy trestné součinnosti a jejich historický vývoj. Kapitoly se zaměřují podrobněji na výklad jednotlivých forem trestné součinnosti, které mezi sebou práce porovnává. Závěr práce, vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku celosvětovou, srovnává mezi sebou právní úpravu naší země s jinými.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the theseis are some forms of criminal cooperation and their historical development. The chapters describe in detail an interpretation of various forms of criminal cooperation and compare then between each other. The end of the theseis concludes that this is a problem worldwide, therefore it compares the legislation of our country with other ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Holikova_Petra.pdfPlný text práce367,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holikova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce972,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holikova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce832,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce277,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.