Title: Snížení technických prostojů montážní linky
Other Titles: Reduction of technical downtime of the assembly line
Authors: Pitoňák, Marek
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ženíšek David, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41621
Keywords: průmyslový podnik;štíhlá výroba;totální efektivnost zařízení (teep);celková efektivnost zařízení (oee);normování práce;takt pracovišť;montážní linka;analýza prostojů;řešení problémů
Keywords in different language: industrial company;lean manufacturing;total effective equipment performance (teep);overall equipment effectiveness (oee);standardization of work;line balancing;assembly line;downtimes analysis;problem solving
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na snížení technických prostojů montážní linky. Nejprve na analýzu technických problémů linky a výběru problematického procesu. Dále navržení, zvolení a implementaci funkčního opatření, včetně ekonomického zhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on reducing the technical downtimes of the assembly line. First to analyze the technical problems of the line and select the problematic process. Furthermore, the design, selection and implementation of functional measures, including economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Pitonak_snizeni_tech_prostoju_mont_linky_2020_DP.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
Posudek - Pitonak.pdfPosudek oponenta práce622,23 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Pitonak.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Pitonak21082020122800.pdfPrůběh obhajoby práce478,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.