Title: Praktická implementace návodek
Other Titles: Practical Implementation of Work Instructions
Authors: Kubr, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Malaga Miroslav, Ing. Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41622
Keywords: vr;virtuální realita;plc;ue4;unity3d
Keywords in different language: vr;virtual reality;plc;ue4;unity3d
Abstract: Cílem této práce je seznámení s pojmem virtuální realita, popsání pojmu pomocí literatury a porovnání softwarů pro práci s virtuální realitou. V práci jsou popsány možnosti využití virtuální reality a jednotlivé typy návodek, které lze v průmyslovém podniku využít. V projektu jsou popsány možnosti napojení návodky na chod stroje pomocí programovacích logických automatů a popsání implementace návodky na vybrané pracoviště.
Abstract in different language: The aim of this work is to get acquainted with the concept of virtual reality, to describe this concept using literature and to compare software for working with virtual reality. The work describes the possibilities of using virtual reality and the various types of instructions that can be used in the company. The project describes the possibilities of connecting virtual instructions to the operation of the machine using programming logic controllers and describes the implementation of these instructions for the selected workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubr.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
OponenturaDP_Kubr.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hodnoceni_Kubr.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kubr20082020144844.pdfPrůběh obhajoby práce521,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.