Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKubr, Jan
dc.contributor.refereeMalaga Miroslav, Ing. Bc.
dc.date.accepted2020-8-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:52Z-
dc.date.available2019-9-23
dc.date.available2020-11-10T00:37:52Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-21
dc.identifier83249
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41622
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení s pojmem virtuální realita, popsání pojmu pomocí literatury a porovnání softwarů pro práci s virtuální realitou. V práci jsou popsány možnosti využití virtuální reality a jednotlivé typy návodek, které lze v průmyslovém podniku využít. V projektu jsou popsány možnosti napojení návodky na chod stroje pomocí programovacích logických automatů a popsání implementace návodky na vybrané pracoviště.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvrcs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectplccs
dc.subjectue4cs
dc.subjectunity3dcs
dc.titlePraktická implementace návodekcs
dc.title.alternativePractical Implementation of Work Instructionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to get acquainted with the concept of virtual reality, to describe this concept using literature and to compare software for working with virtual reality. The work describes the possibilities of using virtual reality and the various types of instructions that can be used in the company. The project describes the possibilities of connecting virtual instructions to the operation of the machine using programming logic controllers and describes the implementation of these instructions for the selected workplace.en
dc.subject.translatedvren
dc.subject.translatedvirtual realityen
dc.subject.translatedplcen
dc.subject.translatedue4en
dc.subject.translatedunity3den
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubr.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
OponenturaDP_Kubr.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hodnoceni_Kubr.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kubr20082020144844.pdfPrůběh obhajoby práce521,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.