Title: Porovnání technických řešení virtuálního tréninku
Other Titles: Comparison of Virtual Training Technical Solutions
Authors: Krákora, David
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Novikov Konstantin, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41623
Keywords: virtuální realita;virtuální trénink;htc vive;leap motion;virtuální montáž;haptics technologie;porovnávací studie
Keywords in different language: virtual reality;virtual training;htc vive;leap motion;virtual assembly;haptics technology;comparative study
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou technologií z hlediska využití pro virtuální trénink. Pro možnost porovnání byly vytvořeny dvě stejné virtuální montáže, které byly implementované na jednotlivé technologie. Následně byla navržena studie, pro získání dat k porovnání. Ve studii se měřila délka času montáže a byl vyplněn dotazník. Výstupem je zhodnocení získaných dat a následné porovnání technologií.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the comparison of two technologies in terms of utilization for virtual training. Two identical virtual assemblies were created for the possibility of comparison. Both of them were implemented on individual technologies. Subsequently, a study was designed to obtain data for the comparison. This study measured the length of assembling time and it also includes the questionnaire. The output is the evaluation of the obtained data and the subsequent comparison of two technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KRAKORA.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hodnoceni_Krakora.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Krakora_Hodnoceni oponenta DP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Krakora20082020150857.pdfPrůběh obhajoby práce442,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.