Title: Téma rodinných vztahů v současné české literatuře
Other Titles: The theme of family relationships in contemporary czech literature
Authors: Machalová, Rosalie
Advisor: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41628
Keywords: ženské spisovatelky;současná česká literatura;rodinné vztahy;mateřství;postavy;téma;analýza;komparace
Keywords in different language: female writers;contemporary czech literature;family relationship;maternity;characters;analysis;comparison
Abstract: Bakalářská práce přibližuje tvorbu ženských autorek současné české literatury. Vybrala jsem si k tomu román Anežka od Viktorie Hanišové a román Běsa od Dity Táborské. Obě autorky píšou o tématu rodinných vztahů a mateřství. Nejprve jsem provedla interpretační analýzu vybraných kompozičních postupů u obou románů a následně jsem je porovnala především z hlediska tématu a postav.
Abstract in different language: The aim of this work is to introduce readers the female writers of contemporary czech literature. It is quite broad topic, therefore i decided to futher investigate the work of writers, whose works revolve around the themes of family relationship and maternity. I have chosen specifically the novel Anežka by Viktoria Hanišová and novel Běsa by Dita Táborská. First chapter contains biography of the two writers. The following four chapters include interpretation analysis. In the sixth chapter I have compared both novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosalie-Machalova1.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
machalova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce55,59 kBAdobe PDFView/Open
machalova_zelenkova.pdfPosudek vedoucího práce48,61 kBAdobe PDFView/Open
machalova_rosalie.pdfPrůběh obhajoby práce38,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.