Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVithausová, Veronika
dc.contributor.refereeZelenková Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-10
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:56Z-
dc.date.available2019-6-10
dc.date.available2020-11-10T00:37:56Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-1
dc.identifier81818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41629
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na morfologickou analýzu harlekýnek. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části se v jednotlivých kapitolách zabývám vysvětlením pojmu morfologie, přiblížením harlekýnek, jejich estetickou stránkou a problematikou genderu v těchto knihách. Praktická část obsahuje odůvodnění výběru daných knih, stručné popsání jejich obsahů a následný pokus o utvoření morfologického rozboru a následného vytvoření schémat.cs
dc.format48 s., xlviii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectharlekýnkycs
dc.subjectrománycs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectgendercs
dc.subjectestetikacs
dc.titleMorfologie Harlequinekcs
dc.title.alternativeMorphology of the Harlequin booksen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the morphological analysis of the Harlequin books. This bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. In the individual chapters I deal with explanation of the concept of morphology, explanation the Harlequin books, their aesthetics and the issue of gender in these books. The practical part contains a justification of selection of the books, a brief description of their contents and an attempt to create a morphological analysis and subsequent creation of schemes.en
dc.subject.translatedharlequin booksen
dc.subject.translatedromancesen
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedmorphologyen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedaestheticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vithausova_Bakalarska prace_PDF.pdfPlný text práce671,96 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce57,27 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_bina.pdfPosudek vedoucího práce44,79 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_veronika.pdfPrůběh obhajoby práce51,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.