Title: Současný sociolekt v šermířském prostředí
Other Titles: Current Fencer's Sociolect
Authors: Vesecký, Lukáš
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41633
Keywords: šerm;sociolekt;slang
Keywords in different language: fencing;sociolect;slang
Abstract: Tato práce si klade za cíl sesbírat české šermířské sociolektismy, jež se používaly v roce 2019 a začátkem roku 2020, a následně je charakterizovat a podrobit jazykové analýze ve vztahu k prostředí analyzovaného sociolektu. Záměrem je též vytvořit abecední slovník šermířských sociolektismů, kde budou všechna hesla řazena stejným způsobem, jakým je tomu ve Slovníku spisovné češtiny.
Abstract in different language: The purpose of this work is to collect the examples of the Czech fencer sociolect used in 2019/2020, describe and afterwards subdue them to language analysis. Additionally,the intention is to create an alphabetical dictionary of the fencer's sociolectic expressions, where all the records will be categorized in the same manner as in Dictionary of the standard Czech language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vesecky_BP.pdfPlný text práce797,72 kBAdobe PDFView/Open
vesecky_piskova.pdfPosudek oponenta práce56,62 kBAdobe PDFView/Open
vesecky_chylova.pdfPosudek vedoucího práce50 kBAdobe PDFView/Open
vesecky_lukas.pdfPrůběh obhajoby práce72,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.