Název: Úloha obhájce v dokazování
Další názvy: The position of barrister in evidence process
Autoři: Vlček, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4166
Klíčová slova: obhájce;trestní řízení;obhajoba;obviněný;dokazování;přípravné řízení;hlavní líčení;odvolání;aplikační praxe;úloha obhájce;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: defense counsel;prosecution;defense;the accused;evidence pre-trial;trial;appeal;application practices;role of advocate;Germany
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na právo obhajoby obviněného, a to jak v přípravném řízení, tak v hlavním líčení. Diplomová práce se dále zaměřuje na možnosti obhájce při dokazování, na jeho práva a povinnosti. Diplomová práce srovnává pozici a přístup obhájce k dokazování mezi českým a německým právním řádem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the defense right of the accused, both in pre-trial and in trial. This thesis also focuses on the possibility of an advocate in proving to its rights and obligations. This thesis compares the position and access to an advocate of evidence between the Czech and German law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ULOHA OBHAJCE V DOKAZOVANIDP.pdfPlný text práce414,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce795,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce710,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce266,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.