Název: Dovolání v trestním řízení
Další názvy: Extraordinary appeal in criminal procedure
Autoři: Blažková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4169
Klíčová slova: dovolání;mimořádný opravný prostředek;trestní řízení;obviněný;státní zástupce;trestní řád;Nejvyšší soud ČR;Ústavní soud ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: the extraordinary appeal;the extraordinary legal remedy;criminal procedure;the accused;procesutor;state´s attorney;The Supreme Court;The Constitutional Court
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá institutem dovolání v trestním řízení v České republice. Práce je členěna do kapitol a zaměřena na rozbor právní úpravy institutu dovolání a jeho význam v trestním řízení. Zabývá se vymezením podmínek, které musí dovolání splňovat, otázkami přípustnosti dovolání a dovolacími důvody. Rozbor a analýza jsou doplněny konkrétními rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Rozbor právní úpravy je doplněn krátce historii vzniku a změn právní úpravy a srovnáním s dalšími mimořádnými opravnými prostředky a vztahem s ústavní stížností. Práce je doplněna i komparací české a slovenské právní úpravy dovolání. Závěrem jsou specifikovány návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The extraordinary appeal like an extraordinary legal remedy in the Czech Code of criminal procedure. This work consists of chapters. Preliminary of them includes analysis of purpose characteristic of the extraordinary appeal, than considers by delimitation of conditions, which this extraordinary legal remedy have to perform, considers by questions of availability and by lawful reasons. The work is complete with some decision of The Supreme Court and The Constitutional Court. Except for the current state, it slightly relates to the history, furthermore it makes a comparison to the other extraordinary judicial remedies and to a constitutional complaint. The finish is form of short excursion to the regularization of extraordinary lagal remedies in Slovakia and a few suggestions de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Bc. Katerina Blazkova - Dovolani v trestnim rizeni.pdfPlný text práce567,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce645,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce677,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.