Title: Dovolání v trestním řízení
Other Titles: Extraordinary appeal in criminal procedure
Authors: Blažková, Kateřina
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4169
Keywords: dovolání;mimořádný opravný prostředek;trestní řízení;obviněný;státní zástupce;trestní řád;Nejvyšší soud ČR;Ústavní soud ČR
Keywords in different language: the extraordinary appeal;the extraordinary legal remedy;criminal procedure;the accused;procesutor;state´s attorney;The Supreme Court;The Constitutional Court
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem dovolání v trestním řízení v České republice. Práce je členěna do kapitol a zaměřena na rozbor právní úpravy institutu dovolání a jeho význam v trestním řízení. Zabývá se vymezením podmínek, které musí dovolání splňovat, otázkami přípustnosti dovolání a dovolacími důvody. Rozbor a analýza jsou doplněny konkrétními rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Rozbor právní úpravy je doplněn krátce historii vzniku a změn právní úpravy a srovnáním s dalšími mimořádnými opravnými prostředky a vztahem s ústavní stížností. Práce je doplněna i komparací české a slovenské právní úpravy dovolání. Závěrem jsou specifikovány návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: The extraordinary appeal like an extraordinary legal remedy in the Czech Code of criminal procedure. This work consists of chapters. Preliminary of them includes analysis of purpose characteristic of the extraordinary appeal, than considers by delimitation of conditions, which this extraordinary legal remedy have to perform, considers by questions of availability and by lawful reasons. The work is complete with some decision of The Supreme Court and The Constitutional Court. Except for the current state, it slightly relates to the history, furthermore it makes a comparison to the other extraordinary judicial remedies and to a constitutional complaint. The finish is form of short excursion to the regularization of extraordinary lagal remedies in Slovakia and a few suggestions de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Katerina Blazkova - Dovolani v trestnim rizeni.pdfPlný text práce567,19 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce645,29 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce677,23 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.