Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKybic, Petr
dc.contributor.authorBlažková, Kateřina
dc.contributor.refereeStočesová, Simona
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:58:52Z-
dc.date.available2010-12-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:58:52Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier45016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4169
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá institutem dovolání v trestním řízení v České republice. Práce je členěna do kapitol a zaměřena na rozbor právní úpravy institutu dovolání a jeho význam v trestním řízení. Zabývá se vymezením podmínek, které musí dovolání splňovat, otázkami přípustnosti dovolání a dovolacími důvody. Rozbor a analýza jsou doplněny konkrétními rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Rozbor právní úpravy je doplněn krátce historii vzniku a změn právní úpravy a srovnáním s dalšími mimořádnými opravnými prostředky a vztahem s ústavní stížností. Práce je doplněna i komparací české a slovenské právní úpravy dovolání. Závěrem jsou specifikovány návrhy de lege ferenda.cs
dc.format91 s. (207199 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdovolánícs
dc.subjectmimořádný opravný prostředekcs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjectstátní zástupcecs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectNejvyšší soud ČRcs
dc.subjectÚstavní soud ČRcs
dc.titleDovolání v trestním řízenícs
dc.title.alternativeExtraordinary appeal in criminal procedureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe extraordinary appeal like an extraordinary legal remedy in the Czech Code of criminal procedure. This work consists of chapters. Preliminary of them includes analysis of purpose characteristic of the extraordinary appeal, than considers by delimitation of conditions, which this extraordinary legal remedy have to perform, considers by questions of availability and by lawful reasons. The work is complete with some decision of The Supreme Court and The Constitutional Court. Except for the current state, it slightly relates to the history, furthermore it makes a comparison to the other extraordinary judicial remedies and to a constitutional complaint. The finish is form of short excursion to the regularization of extraordinary lagal remedies in Slovakia and a few suggestions de lege ferenda.en
dc.subject.translatedthe extraordinary appealen
dc.subject.translatedthe extraordinary legal remedyen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedthe accuseden
dc.subject.translatedprocesutoren
dc.subject.translatedstate´s attorneyen
dc.subject.translatedThe Supreme Courten
dc.subject.translatedThe Constitutional Courten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Katerina Blazkova - Dovolani v trestnim rizeni.pdfPlný text práce567,19 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce645,29 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce677,23 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.