Název: Tavení kovů v indukčních kelímkových pecích
Další názvy: Melting of metals in induction crucible furnaces
Autoři: Mičo, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Plecháč František, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41740
Klíčová slova: teorie indukčního ohřevu;indukční kelímkové pece;indukční kanálkové pece;3e;indukční ohřev;druhy ohřevu;kalení;pájení;žíhání;svařování.
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of induction heating;induction crucible furnaces;induction channel furnaces;3e;induction heating;types of heating;hardening;soldering;annealing;welding.
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na proces tavení kovů v indukčních kelímkových pecích. Dále se práce zabývá různými druhy ohřevu a přenosu tepla, teorií ohřevu a jeho účinností. Součástí práce je uvedení hlavních typů indukčních zařízení, jejich užití v praxi a způsoby jejich napájení. Na závěr je provedeno hodnocení kritériem 3E.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on the process of metal melting in induction crucible furnaces. Furthermore, the work deals with various types of heating and heat transfer, the theory of heating and its efficiency. Part of the work is the introduction of the main types of induction devices, their use in practice and methods of their power supply. Finally, the evaluation is performed by criterion 3E.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Taveni kovu v indukcnich kelimkovych pecich_Mico.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082752_oponent.pdfPosudek oponenta práce771,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.