Název: Výslech z pohledu trestního práva
Další názvy: Interrogation from the perspective of criminal law
Autoři: Linhart, Karel
Vedoucí práce/školitel: Vavera, František
Oponent: Rybář, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4178
Klíčová slova: Výslech;vyslýchaný;vyslýchající;podezřelý;obviněný;svědek;trestní řád;kriminalistika;taktika;osoba;skutečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Interrogation;interrogated;interrogators;suspect;accused;witness;criminal procedure;criminology;tactic;person;fact
Abstrakt: Zabývám se výslechem z pohledu kriminalistické teorie a praxe, kdy se věnuji celkové charakteristice výslechu. Snažím se popsat celkový průběh výslechu včetně jednotlivé problematiky s ním související tak, aby bylo možné pochopit a zjistit vše, co proces výslechu a výpovědi obnáší.
Abstrakt v dalším jazyce: I look into interrogation from the perspective of forensic theory and practice; especially I focus on the overall characteristics of the interrogation. I try to describe overall course of the interrogation in my thesis, including the various problems associated with it so that we can understand and see everything that the process of interrogation and testimony is about.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Linhart - Vyslech z pohledu trestniho prava.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhart_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce741,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhart_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce444,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhart_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce277,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.