Title: Wi-fi sensor pro dohledový systém
Other Titles: Surveillance Wifi Sensor
Authors: Hotovec, Milan
Advisor: Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Dudáček Karel, Dr. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41794
Keywords: esp8266;iot;arduino;mqtt;wi-fi;firmware
Keywords in different language: esp8266;iot;arduino;mqtt;wi-fi;firmware
Abstract: Cílem bakalářské práce je seznámit se s mikročipem ESP8266 a typy senzorů, které k němu je možné připojit. Dále s možnostmi komunikace a již existujícími protokoly, které je možné využít při realizaci. Následně navrhnout a vytvořit vhodnou realizaci Wi-Fi senzoru s důrazem na co nejobecnější použití a snadnou rozšířitelnost.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to familiarize with the microchip ESP8266 and the types of sensors that can be connected to it. Furthermore, with communication options and existing protocols that can be used in implementation. Then design and create a suitable implementation of Wi-Fi sensor with emphasis on the most general use and easy extensibility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace (WIFI senzor)-Hotovec.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
A17B0222P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce16,41 kBAdobe PDFView/Open
A17B0222P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce184,99 kBAdobe PDFView/Open
A17B0222P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce47,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.