Title: Rekonstrukce 3D povrchu z hloubkových dat se zohledněním prázdného prostoru
Other Titles: 3D surface reconstruction from depth data reflecting empty space
Authors: Káčereková, Zuzana
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41797
Keywords: počítačová grafika;3d skenování;mračno bodů;registrace hloubkových snímků;rekonstrukce povrchu;optimalizace;gradientní sestup
Keywords in different language: computer graphics;3d scanning;point cloud;registration;surface reconstruction;optimization;gradient descent
Abstract: Cílem této práce je prozkoumat možnost využití dat o prázdném prostoru a poloze snímacího zařízení při rekonstrukci 3D povrchu z hloubkových dat. Bakalářská práce popisuje proces získávání hloubkových dat z reálných zařízení a proces generace syntetických testovacích dat. Dále popisuje princip registrace hloubkových dat a následné rekonstrukce 3D povrchu založené na minimalizaci objektivní funkce. Na závěr je provedena analýza výsledků a návrh směrů pro budoucí zlepšení. Součástí práce je programátorská a uživatelská dokumentace.
Abstract in different language: The main goal of this work is to explore the possibility of using empty space and capture device position data in 3D surface reconstruction from depth data. This thesis describes the process of depth data retrieval and test data synthesis. Furthermore, it describes the principles of depth data registration and subsequent 3D surface reconstruction based on minimizing a defined cost function. It is concluded with result analysis and a discussion of directions for future improvement. Programmer and user documentation are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3D_surface_reconstruction_from_depth_data_reflecting_empty_space.pdfPlný text práce5,94 MBAdobe PDFView/Open
A17B0238P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce100,88 kBAdobe PDFView/Open
A17B0238P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce627,31 kBAdobe PDFView/Open
A17B0238P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce63,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.