Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKonopík Miloslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorAnděl, Ondřej
dc.contributor.refereePatočka Michal, Ing.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:39:01Z-
dc.date.available2019-10-7
dc.date.available2020-11-10T00:39:01Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-7
dc.identifier82959
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41807
dc.description.abstractElasticSearch je fulltextový vyhledávač, který ovšem postrádá nástroje pro vizualizaci dat a tudíž i jejich zobrazení v prezentovatelné formě. Cílem této práce je vyhledat, prostudovat a popsat jiné aplikace umožňující vizualizovat data uložená v ElasticSearch. Bylo domluveno, že porovnávané aplikace nemají posílat data na vnější server. Všechny vizualizace mají umožňovat filtrování (mají být interaktivní) a zároveň mají umožnit export zmíněných vizualizací (ideálně do samostatné webové stránky). Vybraná technologie nemusí podléhat volným licencím, ale je to preferované.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelasticsearchcs
dc.subjectkibanacs
dc.subjectgrafanacs
dc.subjectknowics
dc.subjectrcs
dc.subjectplotlycs
dc.subjectfulltextové vyhledávánícs
dc.subjectvizualizace datcs
dc.subjectagregovaná datacs
dc.subjectjsoncs
dc.titleVizualizace dat z nástroje ElasticSearchcs
dc.title.alternativeVisualization of data from ElasticSearchen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedElasticSearch is a full-text search engine, but as a app itself, it lacks the means to visualize data in a comprehensible format. The goal of this study is to research and describe other software which enables visualization of the data stored in ElasticSearch. It was established that the compared apps should not send data to foreign server. All visualization should have the option to filter in them (they should be interactive) and enable exporting of said visualization (preferably in standalone website). While the technology is not required to be free it is preferred so.en
dc.subject.translatedelasticsearchen
dc.subject.translatedkibanaen
dc.subject.translatedgrafanaen
dc.subject.translatedknowien
dc.subject.translatedren
dc.subject.translatedplotlyen
dc.subject.translatedfulltext searchen
dc.subject.translateddata visualisationen
dc.subject.translatedaggregated dataen
dc.subject.translatedjsonen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce26,94 kBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,46 kBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.