Title: Vizualizace dat z nástroje ElasticSearch
Other Titles: Visualization of data from ElasticSearch
Authors: Anděl, Ondřej
Advisor: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Referee: Patočka Michal, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41807
Keywords: elasticsearch;kibana;grafana;knowi;r;plotly;fulltextové vyhledávání;vizualizace dat;agregovaná data;json
Keywords in different language: elasticsearch;kibana;grafana;knowi;r;plotly;fulltext search;data visualisation;aggregated data;json
Abstract: ElasticSearch je fulltextový vyhledávač, který ovšem postrádá nástroje pro vizualizaci dat a tudíž i jejich zobrazení v prezentovatelné formě. Cílem této práce je vyhledat, prostudovat a popsat jiné aplikace umožňující vizualizovat data uložená v ElasticSearch. Bylo domluveno, že porovnávané aplikace nemají posílat data na vnější server. Všechny vizualizace mají umožňovat filtrování (mají být interaktivní) a zároveň mají umožnit export zmíněných vizualizací (ideálně do samostatné webové stránky). Vybraná technologie nemusí podléhat volným licencím, ale je to preferované.
Abstract in different language: ElasticSearch is a full-text search engine, but as a app itself, it lacks the means to visualize data in a comprehensible format. The goal of this study is to research and describe other software which enables visualization of the data stored in ElasticSearch. It was established that the compared apps should not send data to foreign server. All visualization should have the option to filter in them (they should be interactive) and enable exporting of said visualization (preferably in standalone website). While the technology is not required to be free it is preferred so.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce26,94 kBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,46 kBAdobe PDFView/Open
A17B0177P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.