Název: Mobilní cestovní deník
Další názvy: Mobile travel journal
Autoři: Kohoutek, Milan
Vedoucí práce/školitel: Pešička Ladislav, Ing.
Oponent: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41814
Klíčová slova: mobilní cestovní deník;react native;vývoj ios aplikace;mobilní aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: mobile travel journal;react native;mobile app;ios development
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření aplikace mobilního cestovního deníku pro platformu iOS. Účelem aplikace je motivovat uživatele k navštívení významných historických památek České republiky. Uživatelé svůj pokrok v počtu navštívených památek budou moci v aplikaci jednoduše sledovat. Analytická část práce se zaobírá prozkoumáním trhu konkurenčních aplikací a způsoby vývoje mobilních aplikací. Praktická část obsahuje návrh celého systému a popis jeho implementace. Závěr zahrnuje návrhy dalších rozšíření aplikace a je v něm popsáno testování implementovaného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to create a mobile travel journal for the iOS platform. The main motivation is to force users to visit important historical monuments in the Czech Republic. Users will be able to easily monitor their progress in the number of visited monuments in the application. The analytical part of the thesis deals with the research of competing applications and the development of mobile applications. The practical part contains the design of the whole system and a description of its implementation. The conclusion includes suggestions for further extensions of the application and describes the testing of the implemented system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dokumentace.pdfPlný text práce25,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0058P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce51,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0058P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce413,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0058P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce114,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.