Title: Bezdrátový systém přenosu dat
Other Titles: System for Wireless Data Transfer
Authors: Rada, Jan
Advisor: Štork Milan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41844
Keywords: komunikace mikrokontroleru a počítače;bezdrátový přenos dat;rádiový modul;klíčování frekvenčním posuvem (modulace fsk);klíčování amplitudovým posuvem (modulace ask);bluetooth;wifi;cwusb (certifikovaná bezdrátová univerzální sériová sběrnice);dash7
Keywords in different language: microcontroller and computer communication;data wireless transfer;radio module;frequency-shift keying (fsk);amplitude-shift keying (ask);bluetooth;wi-fi;certified wireless universal serial bus (cwusb);dash7
Abstract: Práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat mezi dvěma mikrokontrolery a osobním počítačem, návrhem bezdrátového přenosového systému pro komunikaci mezi dvěma mikrokontrolery a osobním počítačem a jeho realizací. Důraz byl kladen na možnost budoucího použití v lékařství, konkrétně pro přenos dat z mobilního zařízení umístěném na pacientovi, které obsahuje tříosý akcelerometr a měřič EKG. V práci jsou porovnány různé metody bezdrátového přenosu dat z periferií do osobního počítače. Dále jsou blíže popsány vlastnosti obvodů RFM01 a RFM02 a dalších bezdrátových modulů.
Abstract in different language: The task deals with issue about wireless data transfer between two microcontrollers and personal computer, design of wireless transmission system between two microcontrollers and personal computer and its implementation. Emphasis was placed on possibility to use in medicine in the future, specifically for a data transfer from a device placed on patient. This device should contain from three-axes accelerometer and ECG meter. In thesis are compared different methods of data transfer from peripheries to personal computer. The properties of RFM01 and RFM02 circuits and other modules are described in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Rada_Bezdratovy_system_prenosu_dat_2020.pdfPlný text práce11 MBAdobe PDFView/Open
082169_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
082169_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce879,2 kBAdobe PDFView/Open
082169_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.