Title: Nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
Other Titles: Charging station for electric vehicles
Authors: Lang, Lukáš
Advisor: Kalaj Patrik, Ing.
Referee: Krejčí Vít, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41850
Keywords: nabíjecí stanice;konektor;nabíjení dc proudem;nabíjení ac proudem;komunikace;bezdrátové nabíjení.
Keywords in different language: charging station;connector;dc charging;ac charging;communication;wireless charging.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá typy nabíjecích stanic pro elektrická vozidla a jejich topologií, s důrazem komunikaci. Úvodní část práce představuje nejpoužívanější typy konektorů kontaktního nabíjení a popisuje principy dalších technologií užívaných k nabíjení elektrických vozidel. Dále se práce zaměřuje na umístění a návrh stanice, s konkrétním popisem jednotlivých části. Poslední části práce se věnují detailnímu popisu komunikačních systémů a způsobu komunikace mezi stanicí a vozidlem.
Abstract in different language: The presented bachelor theses deals with the types of charging stations for electric vehicles and their topology, with emphasis on communication. The introductory part of the work presents the most used types of contact charging connectors and describes the principles of other technologies used to charge electric vehicles. Furthermore, the work focuses on the location and design of the station, with a specific description of each part. The last part of the work is devoted to a detailed description of communication systems and the method of communication between the station and the vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabijeci stanice pro elektricka vozidla.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
082176_oponent.pdfPosudek oponenta práce883,49 kBAdobe PDFView/Open
082176_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
082176_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.