Název: Výjimečný trest odnětí svobody
Další názvy: Exceptional sentence
Autoři: Milcová, Johana
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jan
Oponent: Suk, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4188
Klíčová slova: výjimečný trest;trestní zákoník;odnětí svobody;výkon trestu;podmíněné propuštění;trestání;doživotí;věznice;trest smrti;dlouhodobé tresty
Klíčová slova v dalším jazyce: exceptional sentence;criminal code;imprisonment;punishment;probation;life sentence;prison;death penalty;long-term sentences
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody, jeho historickým vývojem, platnou právní úpravou v trestním právu hmotném, jakožto i právní úpravou výkonu tohoto trestu a penologickými aspekty jeho uložení. Dále jsem v této práci provedla krátké srovnání se zahraniční právní úpravou, konkrétně pak úpravou slovenskou a německou.Do obsahu jsem zahrnula i ukládání výjimečného trestu odnětí svobody v právní praxi, a to zpracováním tří právních věcí, ve kterých byl výjimečný trest pravomocně uložen.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of this thesis is "Exceptional sentence". Its subject matter deals with the concept of the sentence itself, its purpose and meaning, further on with the specific definition of exceptional sentence and its specifics in the Substantive Criminal Law.What I follow up next is the historical development of punishment, imprisonment, and of course the development of the institute of exceptional sentence.In the thesis I try to compare this treatment in the Czech legal system with legal systems of other European countries, namely of Slovakia and Germany. The last chapter is devoted to legally imposed exceptional sentences, the perpetrators of specific offenses and to the analysis of the conditions, why these sentences were imposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milcova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce715,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milcova_oponent_Suk.pdfPosudek oponenta práce502,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.