Title: Návrh pohonu elektrické koloběžky
Other Titles: Electric scooter drive design
Authors: Přibek, Petr
Advisor: Čermák Radek, Ing.
Referee: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41882
Keywords: pmsm;motor;synchronní stroj s permanentními magnety;elektrická koloběžka;magnety;návrh motoru;rmxprt;mkp
Keywords in different language: pmsm;motor;permanent magnets synchronous machine;electric scooter;magnets;design of electrical motor;rmxprt;femm
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) s vnějším rotorem. Motor je navržen pro montáž do zadního kola koloběžky. V bakalářské práci je vypočten elektromagnetický návrh stroje, náhradní parametry a ztráty ve stroji. Návrh je ověřen v programu RMxprt a pomocí metody konečných prvků (MKP). V práci je zahrnut 3D model navrženého stroje a kalkulace ceny motoru.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents design of synchronous motor with permanent magnets (PMSM) with outer rotor. The motor is designed for scooter rear wheel assembly. In the bachelor thesis, there is a calculation for electromagnetic design of the machine, spare parameters and machine losses. The design is verificated in the RMxprt program and with finite element method magnetics (FEMM). In this thesis, there is a 3D model of a designed machine and the calculation of machine price
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pribek_Petr.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
082279_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
082279_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce932,63 kBAdobe PDFView/Open
Pribek.jpgPrůběh obhajoby práce117,59 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.