Title: Vícekanálové měření teploty pro platformu KETCube
Other Titles: Multichannel temperature measurement for the KETCube platform
Authors: Handrejch, Jan
Advisor: Bělohoubek Jan, Ing.
Referee: Kalaš David, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41884
Keywords: ketcube;i2c;rh/t;teplota;teplotní senzor;i2c multiplexor;analogový multiplexor;ptc;digitální převodník pro ptc
Keywords in different language: ketcube;i2c;rh/t;temperature;temperature sensor;i2c multiplexor;analog multiplexor;rtd;rtd to digital converter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se ve své úvodní teoretické části krátce zabývá měřenými veličinami (teplota, vlhkost) na což navazuje poměrně rozsáhlý popis využívaných technologií, platformy KETCube a přehled dostupných komponentů pro návrh rozšiřujících desek. V praktické části je popis vytvořených desek plošných spojů s vyspecifikovanými součástkami pro jejich realizaci.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis in its introductory part shortly deals with measured values (temperature, humidity), followed by a relatively extensive description of the used technologies, KETCube platform and an overview of available components for the design and proposal of expansion boards. In the practical part is a description of created PCB with specified electronic components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Handrejch.pdfPlný text práce32,15 MBAdobe PDFView/Open
082283_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
082283_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce937,01 kBAdobe PDFView/Open
082283_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.