Title: Digitální rekonstrukce a prezentace gotické tvrze v Blovicích
Other Titles: Digital reconstruction and presentation of Gothic stronghold in Blovice
Authors: Podzimková, Eva
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Hájek Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41898
Keywords: virtuální 3d model;sketchup;gotika;tvrz;zámek hradiště;blovice
Keywords in different language: virtual 3d model;sketchup;gothic;stronghold;hradiště château;blovice
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí gotické podoby zámku Hradiště v Blovicích a širšího okolí zámku a tvorbou virtuálního 3D modelu předpokládané podoby gotické tvrze a okolí. Nejprve je popsána historie zámku Hradiště v Blovicích a gotické prvky hradů a tvrzí v Českých zemích. Následně jsou navrženy jednotlivé části gotické tvrze Hradiště na základě analýzy dostupných pramenů. Virtuální 3D model gotické tvrze Hradiště byl vytvořen v prostředí softwaru SketchUp. Následně je popsána prezentace výsledků pro koncového uživatele.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the reconstruction of the gothic-style Hradiště Château in Blovice and the wider surroundings of the castle and the creation of a virtual 3D model of the predicted shape of the building and its surroundings. First, the history of the Hradiště Château in Blovice and the Gothic elements of castles and strongholds in the Czech lands are described. Subsequently, the individual parts of the Gothic Hradiště stronghold are designed based on an analysis of available sources. The virtual 3D model of a Gothic Hradiště stronghold was created using the SketchUp software environment. Subsequently, a presentation of results for the end user is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podzimkova_Eva-Bakalarska_prace_2020.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
PO_Podzimkova.pdfPosudek oponenta práce914,62 kBAdobe PDFView/Open
PV_Podzimkova.pdfPosudek vedoucího práce69,66 kBAdobe PDFView/Open
Podzimkova.pdfPrůběh obhajoby práce177,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.