Title: Vojenský újezd Brdy v prostředí webových mapových aplikací
Other Titles: Military area Brdy in web map applications
Authors: Huml, Josef
Advisor: Kepka Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Beran Daniel, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41899
Keywords: vojenský újezd;brdy;webová mapová aplikace;hranice;sídlo;leaflet;geojson
Keywords in different language: military training area;brdy;web map application;borders;settlement;leaflet;geojson
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Vojenským újezdem Brdy v prostředí webových mapových aplikací. V práci je popsána historie oblasti a rešerše podkladových map a webových technologií pro zpřístupnění mapových děl. Hlavním výstupem této práce je webová mapová aplikace pro zobrazení mapových podkladů a také geografických dat, které byly vytvořeny v rámci této práce. Využité mapové podklady vznikaly od 19. století do dnešní doby. Geografická data zobrazují hranice Vojenského újezdu Brdy a sídla v jeho okolí v různých časových etapách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Brdy Military Training Area in the environment of web map applications. It describes the history of the area and a research of base maps and web technologies for publishing of map layers. The main result of this thesis is a web map application for portrayal of map data and geographical data which were created during this work. Maps used in this thesis were created from the 19th century to the present day. Geographical data show the boundaries of the Brdy Military Training Area and the neighbourhood at different time periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Huml.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
PO_Huml.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
PV_Huml.pdfPosudek vedoucího práce930,28 kBAdobe PDFView/Open
Huml.pdfPrůběh obhajoby práce173,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.