Title: Přínos adherence léčby HIV pozitivních pacientů pro kvalitu jejich života
Other Titles: The contribution of adherence to the treatment of HIV-positive patients for their quality of life
Authors: Frei, Jiří
Citation: FREI, J. Přínos adherence léčby HIV pozitivních pacientů pro kvalitu jejich života. In: Sestry: Hlas v popredí - Ošetrovatel´stvom ku globálnemu zdraviu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. s. 14-20. ISBN 978-80-558-1596-1.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/41923
ISBN: 978-80-558-1596-1
Keywords: Přínos;adherence;léčby;HIV;pozitivních;pacientů;pro;kvalitu;jejich;života
Keywords in different language: CONTRIBUTION;ADHERENCE;THE;TREATMENT;HIV-POSITIVE;PATIENTS;FOR;THEIR;QUALITY;LIFE
Abstract: Velkou roli ve zvyšování kvality života HIV pozitivních pacientů hraje adherence nastavené léčby a ošetřovatelské péče. V rámci AIDS centra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemoc¬nice Plzeň probíhá monitorace a analýza adherence léčby HIV pozitivních pacientů již několik let.Úroveň adherence léčby HIV/AIDS se standardně hodnotí na podkladě vyšetření odebraného biologického materiálu pacientů.Na podkladě výše popsaného a provedeného šetření lze jasně prokázat přímou souvislost mezi výší adherence léčby HIV pozitivních pacientů a jejich hodnocením kvality života.Díky moderním postupům a trendům dochází prokazatelně ke zlepšování kvality života HIV pozitivních pacientů. Prodlužuje se také doba přežití od diagnostiky jejich pozitivity.
Abstract in different language: 763/5000 Adherence to established treatment and nursing care plays a major role in improving the quality of life of HIV-positive patients. Within the AIDS Center of the Department of Infectious Diseases and Travel Medicine, University Hospital Pilsen, monitoring and analysis of adherence of treatment for HIV-positive patients has been carried out for several years. The direct connection between the level of adherence of treatment of HIV-positive patients and their evaluation of quality of life can be clearly demonstrated. Thanks to modern procedures and trends, there is a demonstrable improvement in the quality of life of HIV-positive patients. The survival time from the diagnosis of their positivity is also extended.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Frei.pdf342,76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD