Název: Úloha obhájce v dokazování
Další názvy: The role of advocate in proving
Autoři: Saláková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4196
Klíčová slova: obhájci;dokazování;obviněný;obhajoba;trestní řízení;důkaz;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: advocates;proving;defendant;defense;criminal procedure;proof;history
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na úlohu obhájce v dokazování. V práci jsou zpracovány základní pojmy: dokazování, obviněný a jeho obhajoba, obhájce. Dále je zpracován historický exkurz od roku 1950 do současnosti. Stěžejní část práce tvoří vlastní činnost obhájce v rámci jednotlivých fázích trestního řízení a v rámci jednotlivých důkazních prostředků. Na konci práce jsou zmíněna ještě práva a povinnosti, která se týkají advokáta a které jsou taktéž důležité pro trestní řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the role of advocate in proving.In this thesis are elaborated these basic terms: evidence, defendant and his defense, an advocate. It is a historical guide worked from 1950 to present, too. Central part is about your own action advocate in the individual stages of the criminal proceedings and in the individual evidence. At the end of the work are mentioned more rights and obligations relating to lawyer, which are also important for criminal procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Uloha obhajce v dokazovani - Lucie Salakova.pdfPlný text práce436,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salakova_vedouci Kocina.pdfPosudek vedoucího práce870,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salakova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce713,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce257,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.