Title: Věda a umění
Other Titles: Science and art
Authors: Piňos, Daniel
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42005
Keywords: věda a umění;introspekce;magnetická rezonance;fotogrammetrie
Keywords in different language: art and science;introspective;magnetic resonance;photogrammetry.
Abstract: Stěžejním prvkem této bakalářské práce se stal introspektivní pohled mapující hmotnou podstatu mého vědomí skrze pokročilé zobrazovací metody magnetické rezonance a fotogrammetrie. Klinické snímky tak odkryly jedinečnou strukturu, do níž se zrcadlí unikátní redukovaná realita zanechávající trvalou stopu v architektuře neuronové sítě.
Abstract in different language: A key element of this bachelor thesis has become an introspective view mapping the material essence of my consciousness through advanced methods of magnetic resonance and photogrammetry. Clinical results revealed a unique structure, that reflects remarkably reduced reality leaving a permanent mark in the architecture of the neural network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_pisemna_cast_Daniel_Pinos.pdfPlný text práce663,48 kBAdobe PDFView/Open
Pinos_v.docxPosudek vedoucího práce40,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pinos_o.pdfPosudek oponenta práce349,94 kBAdobe PDFView/Open
Pinos.pdfPrůběh obhajoby práce246,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.