Title: Světelný objekt plastika
Other Titles: Light object sculpture
Authors: Ottová, Michaela
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42013
Keywords: virtuální;realita;ego;instalace
Keywords in different language: virtual;reality;ego;installation
Abstract: Interaktivní instalace ve virtuální realitě s názvem Ego je založena na námětu, které autor čerpá z vlastních prožitků v minulosti a vlastního vnímání lidí z jeho nejbližšího okolí a také chápání sebe sama. Což se po relativizaci otáčí vůči divákovi. Divák má v instalaci možnost vlastní volby pohybu a postupu v jednotlivých scénách. Během instalace účastník sbírá určité zvukové stopy, neboli klíče, které jsou nezbytnou součástí pro umožnění přístupu do poslední části celé instalace, jenž představuje určitou část autorova vnitřního já.
Abstract in different language: The interactive installation in virtual reality called Ego is based on a theme that the author draws from his own experiences in the past and from his own perception of people from his immediate surroundings and also his understanding of himself. Which, after relativization, turns towards the viewer. In the installation, the audience has the option of choosing their own procedure and movement in individual scenes. During the installation, the specific collects certain audio tracks, or keys, which are necessary to access the last part of the entire installation, which is a certain part of the author's inner self.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MO_Baka_2020.pdfPlný text práce736,04 kBAdobe PDFView/Open
Ottova_v.docxPosudek vedoucího práce40,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ottova_o.pdfPosudek oponenta práce357,67 kBAdobe PDFView/Open
Ottova.pdfPrůběh obhajoby práce245,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.