Title: Panoptikum
Other Titles: Panopticon
Authors: Bialiayeu, Mikalai
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42015
Keywords: objemná socha;spálené dřevo;sirka;náboženství;bůh
Keywords in different language: volumetric sculpture;burnt wood;match;religion;god
Abstract: Já pocházím z velice náboženské rodiny, proto jsem chtěl mou bakalářskou práci věnovat té významné části mého života, ve které jsem se teď rozčaroval a chtěl bych se podělit o své prožitky a myšlenky vůči tomu tématu. Svou prací jsem chtěl vyvolat reakci a diskuzi ohledně tématu.
Abstract in different language: I was born in a very religious family, so I wanted to dedicate my bachelor's thesis to the important part of my life in which I was now disappointed, and I would like to share my experiences and thoughts on the subject. I wanted to provoke reaction and discussion on the topic of my work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIKALAI BIALIAYEU BP 2020.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
BIALIAYEU_v.pdfPosudek vedoucího práce551,84 kBAdobe PDFView/Open
Bialiayeu_o.docxPosudek oponenta práce61,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bialiayeu.pdfPrůběh obhajoby práce386,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.