Název: Výjimečný trest odnětí svobody-trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Exceptional sentence-criminal political and criminological aspects
Autoři: Trubák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Musil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4202
Klíčová slova: výjimečný trest;trest smrti;kriminologie;doživotí;reforma;kodifikace;trestní zákoník;trestní právo;účel trestu;odnětí svobody
Klíčová slova v dalším jazyce: exceptional sentence;death penalty;criminology;reformation;codification;criminal code;criminal law;purpose of punishment;imprisonment
Abstrakt: Práce pojednává o institutu výjimečného trestu v České republice. Zabývá se jeho historií, vývojem a srovnáním se současnou právní úpravou. Zákonnými podmínkami pro uložení výjimečného trestu. V práci je uveden systém sankcí a účel trestání. Jednotlivé aspekty ukládání trestů a rozdíly mezi naší a Slovenskou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: Paper deals with the exceptional sentence Institute in the Czech Republic. It 's evolve throught history and comparation with valid law. It deals with conception and purpose of punishment and system of criminal sanctions. Individual aspects of punishments application and show differences in our legal systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace Trubak Martin 2012.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubak_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce690,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubak_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce727,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce258,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4202

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.