Title: Umění v designu nábytku
Other Titles: Art in furniture design
Authors: Zejkanová, Kristina
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42047
Keywords: design;nábytek;instalace;pop-art;bublinková fólie
Keywords in different language: design;furniture;installation;pop-art;bubble wrap
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit pop-artovou instalaci, která má za úkol humorným způsobem poukázat na současné fenomény jako konzumní životní styl a rapidně rostoucí obalový průmysl. Zátiší, sestávající z toaletního stolku, stoličky, zrcadla, koberce a tapety, na sebe upoutá pozornost především kvůli způsobu použití materiálu, který je atypický pro nábytkářství. Svou prací pozvedám hodnotu bublinkové fólie a vracím se k jejímu původnímu účelu.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis was to create a pop-art installation, which has the task to refer to current phenomenons such as consumer lifestyle and fast-growing packaging industry in a humorous way. The installation, which consists of a dressing table, chair, mirror, carpet and wallpaper, attracts attention due to using a material which is not typical for the furniture industry. With my work I raised the value of bubble wrap and I returned to it´s original purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zejkanova_kristina_bp.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_v.pdfPosudek vedoucího práce336,45 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_o.pdfPosudek oponenta práce342,68 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova.pdfPrůběh obhajoby práce326,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.