Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKybic, Petrcs
dc.contributor.authorVltavská, Martinacs
dc.contributor.refereeStočesová, Simonacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:58:47Z-
dc.date.available2010-12-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:58:47Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-29cs
dc.identifier45061cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4206-
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje základní pojmy v postavení poškozeného v trestním řízení. Po novele 2011 popisuje práce nemajetkovou újmu a bezdůvodné obohacení které bylo novelou začleněno do trestního řádu. Dále práce popisuje nejdůležitější procesní práva poškozeného v celém trestním řízení. Následně je detailně rozebráno adhezní řízení o uplatnění nároku náhrady škody.cs
dc.format71 s. 111 100 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectpoškozenýcs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectškodacs
dc.subjectprocesní práva poškozenéhocs
dc.subjectadhezní řízenícs
dc.titlePostavení poškozeného v trestním řízenícs
dc.title.alternativePosition of victim in criminal proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis contains basic concepts in the status of victims in criminal proceedings. After the 2011 amendment describes the work of non-pecuniary damage and unjust enrichment that has been incorporated into an amendment to the Penal Code. the diploma thesis also describes the most important procedural rights of the victim throughout the criminal proceedings. Subsequently, the adhesion procedure is discussed in detail for claiming compensation.en
dc.subject.translatedcriminal proceedingsen
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translateddamageen
dc.subject.translateddamaged procedural rightsen
dc.subject.translatedadhesion procedureen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martina Vltavska.pdfPlný text práce384,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce692,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce584,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vltavska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.