Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial in criminal proceedings
Authors: Zachystalová, Eva
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4211
Keywords: obnova řízení;trestní řízení;mimořádný opravný prostředek;návrh;nové skutečnosti;důkazy;legitimita;soud;rozhodnutí;trestní řád
Keywords in different language: retrial;criminal proceedings;extraordinary appeal;proposal;new facts;evidence;legitimacy;court;decision;criminal procedure
Abstract: Diplomová práce se zabývá mimořádným opravným prostředkem, jakožto obnovou řízení. Autorka v práci mapuje aktuální právní úpravu tohoto institutu a snaží se ho porovnat se slovenskou právní úpravou. Část práce se též věnuje návrhům de lege ferenda a náhradě škody v občanskoprávním řízení. Diplomová práce převážně vychází z judikatorního výkladu.
Abstract in different language: This thesis is focused on extraordinary remedy, i.e. retrial in criminal proceedings. The author charts the current Czech legislation of this institute and try to compare with the Slovak regulation. Part of thesis summarizes the legislative improvements and possible effects of civil proceedings.This thesis is based on judicial interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eva Zachystalova.pdfPlný text práce686,15 kBAdobe PDFView/Open
Zachystalova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce679,94 kBAdobe PDFView/Open
Zachystalova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce675,33 kBAdobe PDFView/Open
Zachystalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce255,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.