Název: “It was an occupation, right?” Suggesting one of many answers
Další názvy: “Byla to okupace, není-liž pravda?” Předložení jedné z hypotéz
Autoři: Zavorotchenko, Igor
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 1, s. 93-110.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/11/Memo_2020_final1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42123
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: srpen 1968;Československo;každodenní historie;historická paměť;okupace;orální historie
Klíčová slova v dalším jazyce: August 1968;Czechoslovakia;history of everyday life;historical memory;occupation;oral history
Abstrakt: Na základě materiálů českých historiků a očitých svědků, včetně orálně‑historických rozhovorů, natočených autorem, zvažuje autor významné zřetelné odlišné hodnocení pobytu sovětské armády v Československu po srpnu 1968, které se objevilo v pamětech Čechů a Rusů. Hlavní rozdíl spočívá v konfrontaci pojmů “okupace” vs. “ne‑okupace”. Autor se pokouší interpretovat tento jev vlivem rozdílů v kolektivní historické paměti respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: Based on material gathered by Czech historians and personal testimonies given by eyewitnesses during oral history interviews recorded by the author himself, this article focuses on the significantly different interpretations of the Soviet military presence in Czechoslovakia after August 1968, as they appear in Czech or (post) Soviet sources. Defining this event either as an “occupation”, or avoiding, and even refusing to use this term, remains a fundamental dividing line. The author attempts to understand the interpretation of these events as evidence of the differences in the wider meaning Czechs and Russians give to their own recent history.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 10, č.1 (2020)
Roč. 10, č. 1 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zavorotchenko.pdfPlný text1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.