Title: Fungovanie edukačného prostredia základných a stredných škôl v pandemických podmienkach: skúsenosti zo Slovenska
Other Titles: Operation of primary and secondary school educational environment in pandemi conditions: experiences from Slovakia
Authors: Hašková, Alena
Havettová, Romana
Vogelová, Zuzana
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 1, s. 25-34.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: article
článek
URI: http://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42139
ISSN: 2571-2519
Keywords: primární a sekundární školství;pandemie koronaviru;online vyučování;zkušenosti učitelů
Keywords in different language: primary and secondary schools;coronavirus pandemic;online teaching;teachers` experiences
Abstract in different language: The authors in the article present main phenomena that during the state of emergency declared by the Government of the Slovak Republic due to the spreading coronavirus pandemic were to contribute to managing the situation and supporting operation of the educational environment of primary and secondary schools in Slovakia, at the newly arisen conditions. Following the summarization of the relevant phenomena, findings resulting from experiences which teachers acquired in practice are presented. Analysis of the acquired experiences was carried out on the basis of panel discussions with teachers a topic of which was critical assessment of teachers` practical experiences from providing education for primary and secondary school pupils during the state of emergency and after it continuing crisis situation.
V článku sú prezentované hlavné fenomény, ktoré mali počas núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriacej sa pandémie koronavírusu prispieť k zvládnutiu situácie a podporiť fungovanie edukačného prostredia základných a stredných škôl na Slovensku v novovzniknutých podmienkach. V nadväznosti na sumarizáciu príslušných fenoménov sú uvádzané zistenia vyplývajúce z nadobudnutých skúseností učiteľov z praxe. Analýza nadobudnutých skúseností bola realizovaná na základe panelových diskusií s učiteľmi, ktoré boli zamerané na kritické zhodnotenie ich praktických skúseností so zabezpečovaním vzdelávania žiakov základných a stredných škôl počas núdzového stavu a po ňom pokračujúcej mimoriadnej situácie.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haskova.pdfPlný text351,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.