Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKohout, Michal
dc.contributor.authorKopp, Jan
dc.date.accessioned2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.available2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKOHOUT, M., KOPP, J. Green space ideas and practices in European cities. Journal of Environmental Planning and Management, 2020, roč. 63, č. 14, s. 2464-2483. ISSN 0964-0568.cs
dc.identifier.issn0964-0568
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42159
dc.description.abstractJiž téměř dvě století jsou zelené plochy v evropských městech přehodnocovány a tvořeny na základě měnících se idejí a praktických postupů týkajících se významu přírody ve městech. I když jsou v dnešních evropských městech velké rozdíly v kvantitě a kvalitě zelených ploch, myšlenky a postupy, které stojí za jejich tvorbou nebo zánikem, jsou na celém kontinentu vcelku podobné. Od poloviny devatenáctého století začali představitelé evropských měst vnášet přírodu zpět do města, aby čelili negativním dopadům industrializace. Později začali modernističtí architekti a projektanti používat vědecké metody a populistické ideje přírody ve snaze vytvořit dostupné zdravé bydlení pro rychle se rozvíjející městskou průmyslovou pracovní sílu. Nejnověji evropská města přijímají jako hlavní ideu udržitelnost, což je někdy protichůdné úsilí o rovnováhu mezi neoliberální komodifikací přírody a vědecky legitimními přínosy pro kvalitu života.cs
dc.format20 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherRoutledgeen
dc.relation.ispartofseriesJournal of Environmental Planning and Managementen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Routledgeen
dc.subjectgeografie městcs
dc.subjectživotní prostředí městcs
dc.subjectzelené plochycs
dc.subjectEvropacs
dc.titleGreen space ideas and practices in European citiesen
dc.title.alternativeIdeje a praxe zelených ploch v evropských městechcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedFor almost two centuries, green spaces in European cities have been rethought and built based on the shifting ideas and practices about the role of nature in cities. Although there is a great diversity in the quantity and quality of green spaces in European cities today, the ideas and practices behind their creation and destruction are quite common across the continent. Starting in the mid-nineteenth century, European city leaders started bringing nature back into the city to counter the negative effects of industrialization. Later, modernist architects and planners began using cientific methods and populist ideas of nature in an attempt to create accessible healthy quality living for a rapidly expanding urban industrial workforce. Most recently, European cities are embracing sustainability, a sometimes contradictory effort to balance neoliberal commodification of nature with its scientifically legitimated quality of life benefits.en
dc.subject.translatedurban geographyen
dc.subject.translatedurban environmenten
dc.subject.translatedgreen spacesen
dc.subject.translatedEuropeen
dc.identifier.doi10.1080/09640568.2020.1716698
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number518377400001
dc.identifier.obd43930521
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Green space ideas and practices in European cities.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD