Název: Ohlednutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni
Autoři: Vokurka, Samuel
Citace zdrojového dokumentu: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 8-14.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42166
ISBN: 978-80-261-0963-1
Klíčová slova: ošetřovatelství;dutina ústní;žilní vstupy;onkologie;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing;the oral cavity;venous accesses;oncology;research
Abstrakt: Publikované výsledky výzkumných záměrů v ošetřovatelství hemato-onkologických pacientů z období prvního desetiletí nového milénia dokládají nezpochybnitelnou roli, kterou výzkum v ošetřovatelství přináší v reálném zkvalitňování péče o pacienty. Odráží období vrcholícího nadšení z otevírajících se obzorů a možností rozsáhlé mezinárodní spolupráce, spolupráce mezi centry, relativního ještě dostatku času a personálních kapacit a nezbytné jednotné spolupráce mezi lékaři a sestrami. Snaha dále hledat možnosti zlepšení ošetřovatelské péče u pacientů s onkologickými onemocněními je však i nadále neutuchající, formují se specializované pracovní multioborové a multiprofesní skupiny hledající účinná a v praxi dobře realizovatelná doporučení v ošetřovatelské péči.
Práva: © autoři
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
sbornik-2020-11-17.pdfPlný text97,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.