Title: Ohlednutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni
Authors: Vokurka, Samuel
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 8-14.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42166
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: ošetřovatelství;dutina ústní;žilní vstupy;onkologie;výzkum
Keywords in different language: nursing;the oral cavity;venous accesses;oncology;research
Abstract: Publikované výsledky výzkumných záměrů v ošetřovatelství hemato-onkologických pacientů z období prvního desetiletí nového milénia dokládají nezpochybnitelnou roli, kterou výzkum v ošetřovatelství přináší v reálném zkvalitňování péče o pacienty. Odráží období vrcholícího nadšení z otevírajících se obzorů a možností rozsáhlé mezinárodní spolupráce, spolupráce mezi centry, relativního ještě dostatku času a personálních kapacit a nezbytné jednotné spolupráce mezi lékaři a sestrami. Snaha dále hledat možnosti zlepšení ošetřovatelské péče u pacientů s onkologickými onemocněními je však i nadále neutuchající, formují se specializované pracovní multioborové a multiprofesní skupiny hledající účinná a v praxi dobře realizovatelná doporučení v ošetřovatelské péči.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-2020-11-17.pdfPlný text97,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.