Název: Využití mnemotechnik u vysokoškolských studentů oboru ošetřovatelství
Autoři: Kroupová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 96-99.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42173
ISBN: 978-80-261-0963-1
Klíčová slova: vzdělávání;vysokoškolský student;mnemotechniky;trénink
Klíčová slova v dalším jazyce: education;university student;mnemonics;training
Abstrakt: V souladu s rozšiřující se působností tréninku mnemotechnik je zaměřena pozornost na studenty vysoké školy, ke zvýšení efektivity jejich studijních dovedností. Součástí práce je popis průběhu tréninkových setkání u 12 vysokoškolských studentů a je zkoumán vliv tréninku mnemotechnik na úspěšnost jejich studia. Informace byly získány pomocí metody analýza dokumentů.
Práva: © autoři
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kroupová.pdfPlný text90,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.