Title: Tištěná elektronika
Authors: Hlína, Jiří
Referee: Švorčík Václav, Prof. Ing. DrSc.
Kolská Zdeňka, Doc. Ing. Ph.D.
Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42223
Keywords: výkonový substrát;měď;al2o3;aln;tpc;vícevrstvé tpc;výkonový rezistor.
Keywords in different language: power electronics substrate;copper;al2o3;aln;tpc;multilayer tpc;power resistor.
Abstract: Tato disertační práce se zabývá problematikou výkonových substrátů, zejména výkonovými substráty realizovanými technologií tlustých vrstev (technologií TPC). V první části práce jsou popsány konvenční výkonové substráty, keramické materiály používané pro jejich výrobu a výkonové substráty realizované technologií TPC. Experimentální část práce je zaměřena na pokročilé výkonové substráty realizované technologií TPC. V této části práce jsou popsány provedené experimenty a dosažené výsledky v oblasti vícevrstvých TPC struktur, TPC vrstev na keramických podložkách z nitridu hlinitého a odporových sítí kompatibilních s technologií TPC.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of power electronics substrates, especially with power electronics substrates realized by thick film technology (TPC technology). Conventional power electronics substrates, ceramic materials for their manufacturing and power electronics substrates realized by TPC technology are described in the first part of the thesis. The experimental part is focused on advanced power electronics substrates realized by TPC technology. In this part of the thesis are described performed experiments and achieved results in the field of multilayer TPC structures, TPC films on aluminum nitride ceramic bases and resistor networks compatible with TPC technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACE_Hlina_finalni_verze.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
hlina_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce556,01 kBAdobe PDFView/Open
hlina_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
hlina_opon.pdfPosudek oponenta práce3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.