Title: Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji
Other Titles: Technical education support in the Carlsbad Region
Authors: Honzíková, Jarmila
Krotký, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Technika a vzdelávanie, 2020, roč. 9, č. 2, s. 2-6. ISSN 1338-9742.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Konštantína Filozofa
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42256
ISSN: 1338-9742
Keywords: technická výchova;projekty na podporu technického vzdělávání;Karlovarský kraj
Keywords in different language: technical education;projects supporting technical education;Carlsbad Region
Abstract: Článek pojednává o problematice nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v Karlovarském kraji a o podpoře zájmu žáků základních škol tohoto kraje o studium technických oborů. Jsou zde představeny projekty na podporu technického vzdělávání v tomto kraji, jakož i další aktivity směřující k technice. Výsledky dotazníkového šetření nám odpoví na otázku, zda příčinou nezájmu o technické obory a v důsledku toho i absence kvalifikovaných technických a řemeslných pracovníků nejsou důsledkem špatného vybavení základních škol moderními technologiemi.
Abstract in different language: The article deals with the issue of the lack of technically educated workers in the Carlsbad Region and the support of primary school pupils from the region in studying the technical fields. Projects to support technical education in the region are introduced as well as other activities aimed at technology. The results of the questionnaire survey will answer the question whether the poor equipment of modern technologies in primary schools is not the cause of the lack of interest in technical fields and therefore also the cause of missing qualified technical and craft men.
Rights: © Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
technika vzdelavanie.2020.pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD