Název: Odměňování zaměstnanců v nepodnikatelské sféře
Další názvy: Renumeration of employees in non-business sphere
Autoři: Macůrek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4226
Klíčová slova: plat;odměna;příplatek;ohodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: salary;fee;surcharge;assessment
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá aktuální problematikou platového ohodnocení příslušníků Policie České republiky. Nespokojenost příslušníků policie s ohodnocením jejich práce stále stoupá a dokonce se již projevila veřejnými demonstracemi za splnění mzdových požadavků. Předkládaná práce analyzuje v rámci svého rozsahu největší problémy, které bude muset vláda České republiky v nejbližším období opět řešit.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work deals with the current issue of remuneration of members of Police of the Czech Republic. Dissatisfaction with the ranking police officers of their work is constantly increasing and even is already reflected in public demonstrations meet wage demands. The present work analyzes the extent of its biggest problems that the government of the Czech Republic again in the near term to address.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Odmenovani zamestnancu v nepodnikatelske sfere- Jaroslav macurek.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macurek-1.docPosudek vedoucího práce426,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Macurek-2.pdfPosudek oponenta práce41,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macurek Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce39,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.