Název: Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Další názvy: Liability for damages in employment law
Autoři: Kubík, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4228
Klíčová slova: zaměstnanec;zaměstnavatel;škoda;odpovědnost
Klíčová slova v dalším jazyce: employee;employer;damage;responsibility
Abstrakt: V práci odpovědnosti za škodu v pracovním právu jsem se zaměřil na výklad základních pojmů, které se týkají tohoto tématu dle platného zákoníku práce a dalších norem. Dále jsem se věnoval jednotlivým odpovědnostem zaměstnanců i zaměstanavatelů a také prevenci. V poslední části jsem uvedl popis odpovědnosti ve zvláštních případech.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis liability in employment law, I focused on explanation of basic concepts related to this theme under the current Labour Code and other standards. I have also dedicated staff and individual responsibilities zaměstanavatelů and prevention. In the last part I mentioned description of responsibilities in special cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce726,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubik-1.docPosudek vedoucího práce426,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubik-2.pdfPosudek oponenta práce54,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubik Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce327,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.