Název: What is to remember: Construction of cultural memory at the Ravensbrück Memorial
Další názvy: What is to remember: Contruction of Cultural memory at the Ravensbrück Memorial
Autoři: Kadlecová, Šárka
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42280
Klíčová slova: kulturní paměť;památník ravensbrück;diskursivní analýza;vizuální metody;nacionalismus;individualismus;zápas o uznání;identita;kolektivní trauma
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural memory;ravensbrück memorial;discourse analysis;visual methods;nationalism;individualism;struggle for recognition;identity;collective trauma
Abstrakt: Disertační práce se věnuje tématu politiky paměti, která se vztahuje k minulosti druhé světové války a nacistickému násilí. Případovou studii tvoří konstrukce kulturní paměti v památníku Ravensbrück, který stojí v místě bývalého ženského koncentračního tábora, a proměna této paměti v čase. Za použitímetody diskursivní analýzy vizuálního a textového materiálu ze dvou výstav jsou identifikovány tři reprodukované diskursy: diskurs nacionalismu, individualismu a zápasu o uznání. Jsou zkoumány reprezentace obětí vyvstávající na základě procesu vytváření sdíleného utrpení a také struktura činitelů zapojených do vytváření narativů o minulosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the politics of memory related to the Nazi violence during the Second World War. The subject of study is the construction of the cultural memory at the Ravensbrück Memorial, situated on the site of a former women?s concentration camp, and the change of this memory over time. Deploying the method of discourse analysis of visual and textual materials from two exhibitions, three reproduced discourses are identified: the discourse of nationalism, individualism and the struggle for recognition. Also, the representation of victims emerging in the process of formation of collective suffering is discussed and the participatory structure engaged in creating narratives about the past is examined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kadlecova_disertacePlný text práce2,2 MBUnknownZobrazit/otevřít
Kadlecova_oponent2Posudek oponenta práce174,88 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kadlecova_prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce4,2 MBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.