Title: Antropologie práva
Other Titles: Antropology of Law
Authors: Slavíková, Irena
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Cvrček, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4230
Keywords: antropologie;právo;antropologie práva;právní pluralismus
Keywords in different language: anthropology;law;anthropology of law;pluralism of law
Abstract: Antropologie práva studuje právo jako jev společný všem lidem a národům. Z hlediska časové perspektivy zkoumá minulé i přítomné národy. Snaží se odkrýt prvky,který se vyskytují ve všech právních systémech různých kultur.Antropologie práva nás může obohatit o poznatky týkající se jiných společností nám neznámých, jejich právních norem, obyčejů, soudních precedentů a dalších kontrolních systémů.
Abstract in different language: Anthropology of law is studying law as a phenomenon common to all peoples and nations. From terms of time perspective examines past and present nations. It seeks to uncover the elements that are present in all legal systems of different nations.Anhtropology of law can us enrich about the knowledge of the other companies are unknown, their laws, customs, judicial precedents and other monitoring systems
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Antropologie prava - Irena Slavikova 280312.pdfPlný text práce351,81 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova ved..pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova op..pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce383,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.