Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJanůš, T.
dc.contributor.authorŠteffan, P.
dc.date.accessioned2021-01-04T09:11:44Z
dc.date.available2021-01-04T09:11:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationElectroscope. 2020, č. 1.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2020/Cislo1_2020/r14c1c2.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42301
dc.description.abstractRostoucí počet lidí na planetě přináší mimo jiné i zvýšení produkce odpadu. Tento nárůst odpadu je velkým problémem, zejména v městských oblastech. IoT, fogcomputing a cloud computing nabízejí automatizaci sběru a vyhodnocení dat ze systémů, které mění způsob nakládání s pevným odpadem. Taková řešení lze použít i ve venkovských oblastech. Díky technologii Narrowband-IoT (NB-IoT) není třeba stavět ani upravovat stávající BTS (základní vysílací a přijímací stanici). Cílem tohoto článku je poskytnout jiný pohled na tuto problematiku. Využití možnosti fogvýpočtu jako vrstvy middlewaru ke snížení výpočetních požadavků na samostatný cloud.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.rights© 2020 Electroscopeen
dc.subjectodpadcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectfog computingcs
dc.subjectcloud computingcs
dc.titleSmart Waste Management Based on Fog and NB-IoTen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe increasing number of people on the planet brings, among other things, increasing waste production. This increase in waste is a major problem, especially in urban areas. IoT, fog computing and cloud computing offer automation to collect and evaluate data from systems that change the way solid waste is managed. Such solutions can also be used in rural areas. Thanks to Narrowband-IoT technology (NB-IoT) there is no need to build or modify existing BTS (base transceiver station). The aim of this article is to provide a different perspective on this issue. Using the possibility of fog computing as a middleware layer to reduce computational demands on a separate cloud.en
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedautomationen
dc.subject.translatedfog computingen
dc.subject.translatedcloud computingen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r14c1c2.pdfPlný text320,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.