Název: Antiqua Ugaritica Nova 8: Cherchez la femme!
Autoři: Čech, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Pecha, Lukáš ed. Orientalia antiqua nova XX, Plzeň, 17. září 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 1-13. ISBN 978-80-261-0967-9.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/42345
ISBN: 978-80-261-0967-9
Klíčová slova: doba bronzová;Ugarit;politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Bronze Age;Ugarit;politics
Abstrakt v dalším jazyce: Ugaritic politics at the very end of the Bronze Age was not monolithic. It is assumed that even the famous poet and scribe Ilimilku, with his relatively radical work, pursued a real political goal, i.e., the encouragement of the feminine element in the Ugaritic internal political struggle. Nearly everywhere, we can see a great, powerful lady behind a rather cheeky and failed masculine hero (Anat and Baal, Octavia and Jassibu, Pughat and Aqhatu, the queen and the king). The various genres of Ugaritic literature (myth, epic, correspondence, ritual) seem to confirm that it was the Ugaritic queen, perhaps Thariyelli, whose interests he wanted to promote.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Vyskytuje se v kolekcích:Orientalia antiqua nova XX (2020)
Orientalia antiqua nova XX (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Čech.pdfPlný text1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
uvod+tiráž.pdfPlný text2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.