Název: Optimalizace pracovišť a pracovních podmínek v souladu s výkonností pracovníka
Další názvy: Optimization of workplaces and working conditions in accordance with worker performance
Autoři: Dostálová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Duchek, Vladimír
Oponent: Jalový, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4241
Klíčová slova: Optimalizace;pracoviště;časová analýza;ergonomie;návodka;úspora;metoda REFA
Klíčová slova v dalším jazyce: Optimization;workplace;time analysis;ergonomics;instruction;savings;REFA method
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje optimalizaci pracovišť s ohledem na výkonnost pracovníků a ergonomii. Tj. vypracování analýzy současného stavu, zhodnocení současného stavu, návrh optimalizace, zavedení návrhu optimalizace na pracoviště, ustálení stavu, zhodnocení stavu po zavedení optimalizace, ekonomické vyhodnocení optimalizace, následné celkové zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work contain optimization workplaces considering to performance workers and to ergonomics. That means work out analysis of present condition, evaluations of present condition suggestion of optimalization, establishing suggestion of optimalization to workplaces, consolidation of situation, situation after esablishing optimization, economist assessment of optimization, resulting total assessment
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce7,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP_Dostalova.pdfPosudek oponenta práce168,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce360,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.