Title: K otázce adaptace lexému "blog" v českém a francouzském jazyce
Other Titles: On the question of adaptation of the lexeme blog in Czech and French languages
Authors: Koláříková, Dagmar
Citation: KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace lexému "blog" v českém a francouzském jazyce. Cizí jazyky, 2020, roč. 64, č. 1, s. 15-24. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42428
ISSN: 1210-0811
Keywords: adaptace;blog;čeětina;francouzština;odvozená slova;složená slova
Keywords in different language: adaptation;blog;compound words;Czech language;derived words;French language
Abstract: Cílem tohoto článku je analyzovat anglicismus „blog“ v českém a francouzském jazyce a ukázat, do jaké míry se tento lexém v obou jazycích adaptoval. V teoretické části je definován pojem adaptace a je zde zdůrazněno, že adaptace výpůjček je komplexní proces, který se vyvíjí na různých jazykových úrovních a závisí na několika faktorech. Hlavním cílem analýzy je vytvořit soupis odvozených a složených slov ze slova blog v češtině a francouzštině, která byla vyhledána ve dvou korpusech Aranea (Araneum Bohemicum III Maximum a Araneum Francogalicum II Maximum).
Abstract in different language: The aim of this article is to analyze the Anglicism “blog” in the Czech and French languages and show to what degree the term has been adapted in both languages. The purpose of the theoretical framework is to clarify the concept of adaptation. Adaptation of loanwords is a complex process that develops at various language levels and depends on several factors. The main result of the analysis is a list of derived and compound words from the word blog in Czech and French, generated from two Aranea corpora (Araneum Bohemicum III Maximum and Araneum Francogalicum II Maximum).
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KRO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD